Aktuelt

 Artikler relatert til flerkulturell doula prosjekt

2024

Media:

NRK Radio:  Sørlandssendinga 8.3.2024

NRK: Forskning viser helsegevinst med doula: – En del av kvinnekampen

Sykepleien.no: - Det føltes som om ting bare skjedde med meg

2023

April - datasamling foregår på 8 sykehus.

Regjeringen fikk "Flerkulturell doula program" på statsbudsjettet og Oslo kommune støtter programmet betydelig ut 2023.

Mars - Flerkulturell doula er nevnt i den nye utredningen til Kvinnehelseutvalget. 

Artikler om flerkulturell doula tilbud 2023: 

Sneberg C. 2023. Flerkulturell fødselsstøtte gir trygghet for innvandrerkvinner under fødsel, forskning.no.

Erga-Johansen H., Bondas T. Multicultural doula care from the perspectives of immigrant women in Norway: A qualitative study. Sexual & Reproductive Healthcare 2023:35, https://doi.org/10.1016/j.srhc.2023.100827

2022

Vi mottok REK og NSD godkjenning, og PVO godkjenning ved SSHF, OUS, Vestre-Viken (Drammen & Bærum) og SUS sykehus.

2021

Vi søkte og mottok finansiering til doktorgradsstipend fra SSHF.

2020

Artikler om flerkulturell doula tilbud 2020:

Markussen L, Stene Severinsen M, Førland Schwamborn A, Holst Salvesen C, Safonava A. Flerkulturell doulastøtte i svangerskapomsårgen. Et eksempel på hvordan mennesker med flukt-, migrasjons- eller minoritetsbakgrunn kan bidra i utviklingen av helsetjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2020; 17:4. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2020-04-14

Haugaard A, Tvedte SL, Severinsen MS, Henriksen L. Norwegian multicultural doulas' experiences of supporting newly-arrived migrant women during pregnancy and childbirth: A qualitative study. Sex Reprod Healthc. 2020 Dec;26:100540. doi: 10.1016/j.srhc.2020.100540. Epub 2020 Jun 29. PMID: 32622149.

Garnaas Kielland M. Rapport fra intervjuer med brukere av tilbudet flerkulturell doula Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester 2020. https://sanitetskvinnene.no/sites/default/files/2020-10/Rapport%20fra%20brukerunders%C3%B8kelse%20flerkulturell%20doula.pdf