Flerkulturell doula

Hva gjør doula?

Flerkulturell doula

Norske Kvinners Sanitetsforening sammen med føde/barsel avdelinger (SSHF, SUS, OUS, AHUS, Vestre-Viken HF, HBHF og St. Olav) styrker og tilrettelegger for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselom­sorg gjennom flerkulturell fødselsstøtte (Flerkulturell doula) til gravide innvandrerkvinner som er i en ekstremt sårbar livssituasjon

Gravide og fødende minoritetskvinner skal oppleve trygghet og tillit i møte med fødselsomsorgen. Videre ønsker vi å bidra til at kvinnene får bedre kunnskap om det norske helsevesenet, gjennom å skape tillit og redusere kvinnenes barrierer for å spørre om hjelp/støtte videre i barsel- og småbarnsfasen.

En flerkulturell doula har samme språk, opprinnelsesland (region), kultur og tradisjon som kvinnen som skal føde, og har selv erfaring med å føde på et norsk sykehus. Den flerkulturelle doulaen kan dele sin erfaring og styrke, gi trygghet til fødekvinnen, være tilstede, dele praktiske kunnskaper og bidra til å gi kvinnene mestringsfølelse. Hun kan være en veiviser inn i det norske helsevesenet.

En flerkulturell doula er ikke en tolk, men en emosjonell og praktisk støtte.

Fødekvinnen og den flerkulturelle doulaen møtes 1-2 ganger under graviditeten, doulaen er med gjennom hele fødselen, og de treffes 1-2 ganger etter fødsel.

Doulaene får betalt per oppdrag.

Kriteriene for de gravide er kort botid i landet, lite sosialt nettverk og begrensende norskkunnskaper.